0989 018 619

5 công dụng chính của bông gòn công nghiệp

5 công dụng chính của bông gòn công nghiệp:

1, Sử dụng làm áo khoác, áo phao

2, Sử dụng làm thú bông, gấu bông

3, Sử dụng để trang trí, chụp ảnh

4, Sử dụng làm ruột gối, chăn

5, Sử dụng trong y tế.